×

BarackObama's Twitter statistics

Followers
133.4M
Following
580.8K
Total Tweets
16.6K
Avg. Likes
195.2K
Avg. Comments
21.7K
Eng. Rate
2.44%
Est. Earning
$232.4K
Fraud Score
39%

Best Time to Post

Weekly Stats

Total Tweets
0
Avg. Likes
0
Avg. Comments
0
Followers hike
133.4M

Daily Stats

Date Like Comment Post Videos Total
2022-09-26 0 299101
2022-09-23 130.8K 25.2K606
2022-09-20 49.4K 13.9K303
2022-09-19 107.3K 9.9K202
2022-09-14 35.8K 6.7K202
2022-09-13 18.8K 2.4K202
2022-09-12 31.7K 3.6K101
2022-09-11 122.9K 10.7K101
2022-09-09 133.8K 13.6K101
2022-09-08 99.9K 12.1K202
2022-09-07 0 2.8K101
2022-09-05 66.6K 9.2K101
2022-09-03 169.1K 12.9K101

Recent tweets


Influencers Posting Similar Content

Barack Obama
133.4M Followers
16.6K Posts
0.16 Eng. Rate
Donald J. Trump
88.6M Followers
59.6K Posts
0.11 Eng. Rate
Narendra Modi
82.9M Followers
34.1K Posts
0.04 Eng. Rate
BBC Breaking News
51.2M Followers
38.3K Posts
0.01 Eng. Rate
PMO India
50.8M Followers
32.9K Posts
0.01 Eng. Rate
Joe Biden
35.5M Followers
8.5K Posts
0.06 Eng. Rate