×

สะไตล์ สาวลาว Laos's video:

@แม่อยากได้ลูกเขย ແມ່ຢາກໄດ້ລູກເຂີຍ
แม่สาวบาวอยากได้ลูกเขย ແມ່ສາວລາວຢາກໄດ້ລູກເຂີຍ

4.4K

2.2K
สะไตล์ สาวลาว Laos
Subscribers
199K
Total Post
0.9K
Total Views
8.5M
Avg. Views
38.1K
View Profile
This video was published on 2021-01-04 17:43:18 GMT by @--laos on Youtube. สะไตล์ สาวลาว Laos has total 199K subscribers on Youtube and has a total of 0.9K video.This video has received 4.4K Likes which are higher than the average likes that สะไตล์ สาวลาว Laos gets . @--laos receives an average views of 38.1K per video on Youtube.This video has received 2.2K comments which are higher than the average comments that สะไตล์ สาวลาว Laos gets . Overall the views for this video was lower than the average for the profile.

Other post by @ laos