×

สะไตล์ สาวลาว Laos's video:

@สาวลาวอยากกินกุ้งอบ(ขั้ว)วุ้นเส้น 😂ກຸ້ງຂັ້ວວຸ້ນເສ້ນ
#สาวลาวทำอาหารไทย

2.3K

778
สะไตล์ สาวลาว Laos
Subscribers
229K
Total Post
1.3K
Total Views
8.5M
Avg. Views
38.1K
View Profile
This video was published on 2022-04-10 18:36:06 GMT by @--laos on Youtube. สะไตล์ สาวลาว Laos has total 229K subscribers on Youtube and has a total of 1.3K video.This video has received 2.3K Likes which are lower than the average likes that สะไตล์ สาวลาว Laos gets . @--laos receives an average views of 38.1K per video on Youtube.This video has received 778 comments which are higher than the average comments that สะไตล์ สาวลาว Laos gets . Overall the views for this video was lower than the average for the profile.สะไตล์ สาวลาว Laos #สาวลาวทำอาหารไทย has been used frequently in this Post.

Other post by @ laos