×

زيدون سمير's video:

@جماعة الشغب تريدون لبلبي حار #تحشيش ابو حلاوه 😂
جماعة الشغب تريدون لبلبي حار #تحشيش ابو حلاوه منورين الشفت الصباحي منورين هلا بيهم جماعة الشغب ابو حلاوه والشغب

36.5K

2.8K
زيدون سمير
Subscribers
1M
Total Post
16
Total Views
37.4M
Avg. Views
473.2K
View Profile
This video was published on 2019-11-18 14:18:57 GMT by @- on Youtube. زيدون سمير has total 1M subscribers on Youtube and has a total of 16 video.This video has received 36.5K Likes which are higher than the average likes that زيدون سمير gets . @- receives an average views of 473.2K per video on Youtube.This video has received 2.8K comments which are higher than the average comments that زيدون سمير gets . Overall the views for this video was lower than the average for the profile.زيدون سمير #تحشيش has been used frequently in this Post.

Other post by @