×

บ่าวลาว Studio's video: 70 15

@อายุ70ปีได้เมียเด็กอายุ15ปี
ขอบคุณที่ติดตามเด้อพี่น้อง

5.4K

1.2K
บ่าวลาว Studio
Subscribers
186K
Total Post
1.7K
Total Views
2.7M
Avg. Views
13.9K
View Profile
This video was published on 2021-12-28 08:21:55 GMT by @-studio on Youtube. บ่าวลาว Studio has total 186K subscribers on Youtube and has a total of 1.7K video.This video has received 5.4K Likes which are higher than the average likes that บ่าวลาว Studio gets . @-studio receives an average views of 13.9K per video on Youtube.This video has received 1.2K comments which are higher than the average comments that บ่าวลาว Studio gets . Overall the views for this video was lower than the average for the profile.

Other post by @ studio